Technické kontroly

S jistotou značky STILL.
Odeslat dotaz

Popis

Technické prohlídky provádíme dle předepsané metodiky a výsledek je uveden v protokolu o technické kontrole. Zde je také uvedena platnost technické kontroly. Samotnou expiraci vám rovněž vyznačíme štítkem na viditelné místo přímo na vašem vozíku.

Výhody

  • Důraz na kvalitu
  • Špičková vybavenost (např. měření brzdného účinku brzd pomocí kalibrovaných decelerometrů)
  • Odborná znalost zkušených a pravidelně školených techniků
  • Evidence technických kontrol a systém včasného avíza
  • Technická podpora
  • Zajištění včasné opravy

Technická kontrola prověří technický stav manipulační techniky a její bezpečnost. Vy, jakožto provozovatelé, jste osobně zodpovědní za bezpečnost svých vysokozdvižných vozíků. Dle platných předpisů jste povinni zajistit provedení technické kontroly jednou za dvanáct měsíců.
Celkové hodnocení závisí na technickém stavu a je rozděleno do 3 kategorií - způsobilý, dočasně technicky způsobilý a technicky nezpůsobilý.

Technická kontrola se vztahuje na posouzení celkového stavu motorového vozidla a jeho vybavení. Například se kontroluje:

  • řízení, brzdy, kola, obslužné prvky a pohon
  • hydraulické zařízení, zvedací zařízení, zvedací řetězy, nakládací prostředky (vidlice atd.)
  • ochranný rám