Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Jste pro nás velmi důležití a stejně tak i ochrana Vašich osobních údajů!

Společnost STILL ČR spol. s r.o. je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek i Vaším zájmem o naši firmu a produkty. Respektujeme Vaše soukromí a ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto sázíme na důvěryhodnou spolupráci při návštěvě našich webových stránek.

Dodržování zákonem stanovených předpisů na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat je pro nás samozřejmostí. Naši pracovníci a zmocněnci jsou povinni dodržovat pokyny pro nakládání s osobními údaji v souladu se zákonnými normami.

Právní základy evropské ochrany osobních údajů obsahuje především evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkový zákon na ochranu dat v novém znění (BDSG-neu). V dalších odstavcích Vás budeme podrobně a transparentně informovat o druhu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek. Kromě toho bychom Vám chtěli pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů objasnit práva, která máte.

Odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem pro shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), ve smyslu ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných předpisů pro nakládání s osobními údaji je:

 

STILL ČR spol. s r.o.
Štěrboholská 102
102 19 Praha 10 - Hostivař
Telefon: +420 274 001 411
Telefax: +420 274 001 410
E-Mail: gdpr@still.cz
Website: www.still.cz

 

 

Sběr všeobecných přístupových údajů a informací

Při každém vyvolání našich webových stránek zasílá internetový prohlížeč používaný na Vašem koncovém zařízení automaticky řadu všeobecných přístupových údajů a informací na server našich webových stránek / aplikace. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. souboru protokolu. Na to nemá společnost STILL GmbH žádný vliv.

Přitom se mohou, i bez Vašeho aktivního přispění, sbírat a až do automatizovaného vymazání ukládat následující informace:

 • IP adresa Vašeho dotazujícího se zařízení umožňujícího připojení k internetu
 • datum a čas Vašeho přístupu na webovou stránku
 • webová stránka / aplikace, ze kterých byl proveden přístup (referer-URL)
 • typ a verze Vámi použitého prohlížeče
 • operační systém Vašeho počítače umožňujícího připojení k internetu
 • název Vašeho poskytovatele internetových služeb
 • podstránky, které byly prostřednictvím Vašeho přistupujícího systému vyvolány na našich webových stránkách
 • soubory stažené z našich webových stránek (např. PDF dokumenty nebo dokumenty aplikace Word)

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Při používání všeobecných přístupových údajů a informací tedy společnost STILL GmbH nevyvozuje žádné bezprostřední závěry týkající se identity Vaší osoby. IP adresa Vašeho koncového zařízení i další výše uvedené údaje jsou spíše potřeba pro

 • poznání a statistické vyhodnocení uživatelského chování
 • správné dodání obsahu našich webových stránek
 • optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich propagace
 • zaručení trvalé funkčnosti našich IT systémů a techniky našich webových stránek
 • poskytnutí informací nezbytných k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku

 

Zacházení s osobními údaji

Používání online nabídky společnosti STILL ČR spol. s r.o. je zásadně možné bez uvedení osobních údajů. Pokud chcete využívat námi nabízené služby prostřednictvím webových stránek, může být ale nezbytné zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údaje se vždy provádí v souladu s GDPR, se spolkovým zákonem na ochranu dat v novém znění (BDSG-neu), se zákonem o telekomunikačních službách (TMG) a rovněž v souladu s nařízeními na ochranu osobních údajů platnými pro společnost STILL ČR spol. s r.o. v jednotlivých zemích. To znamená, že údaje se zpracovávají pouze v případě, že to povoluje zákon, tzn. když je zpracování údajů zákonem ustanoveno, je k dispozici souhlas uživatele nebo na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Osobní údaje jsou všechny informace, které lze explicitně použít ke zjištění Vaší identity. Patří sem informace jako např. Vaše jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, sídlo, online identifikátor nebo další charakteristické atributy, které vyjadřují Vaši fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme vedle přístupových údajů zásadně pouze tehdy, pokud je dobrovolně uvedete, např. v rámci ankety, žádosti o kontakt, přihlášení k odběru newsletteru nebo k provedení online objednávky. Osobní údaje se mimo to používají pouze v nezbytném rozsahu a pouze k Vámi odsouhlasenému nebo k právně přípustnému účelu. Pro použití osobních údajů k jiným účelům – zejména pro marketingové účely – musí společnost STILL ČR spol. s r.o. získat Váš výslovný souhlas vždy před sběrem údajů.

Produkty STILL mohou být objednány skrze internetový obchod.
Příslušné zpracování dat v této souvislosti je popsáno ve Všeobecné obchodní podmínky v STILL.shop ČR internetového obchodu.

 


STILL Newsletter

Náš newsletter Vám přináší možnost být informováni o novinkách a aktuálních nabídkách firmy STILL a z oboru.

Jakmile do pole pro zadání e-mailu zadáte svou e-mailovou adresu, nepovinně své jméno a příjmení, stisknete tlačítko „Přihlásit se k odběru newsletteru“ a poté ještě jednou svou registrace potvrdíte kliknutím na odkaz odeslaný na uvedenou e-mailovou adresu (princip double opt-in), zpracováváme a používáme Vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání požadovaného newsletteru. Odběr newsletteru je dobrovolný a s Vašimi osobními údaji se zachází jako s důvěrnými informacemi. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho výslovného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a výlučně pro zasílání STILL Newsletteru.

Pro zasílání newsletteru používáme internetové služby Flatrate Newsletter k automatickému zasílání personalizovaných e-mailů. Flatrate-Newsletter.de je služba poskytovaná společností Indoblo Commerce Limited, pobočka v Německu, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Za tímto účelem jsme s poskytovatelem služby uzavřeli smlouvu podle čl. 28 GDPR, ve které se zavazuje zpracovávat údaje uživatelů pouze v souladu s našimi směrnicemi a dodržovat úroveň ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Další informace najdete v zásadách na ochranu osobních údajů poskytovatele „flatrate newsletter“ www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie a ve VOP www.flatrate-newsletter.de/agb.

Pokud již nechcete odebírat náš newsletter, máte právo kdykoli nechat svou adresu odstranit z rozdělovníku pro odesílání newsletteru. Stačí poslat e-mail na adresu info@still.cz Dále Vám poskytujeme možnost pro odhlášení z odběru newsletteru kliknutím na odkaz k odhlášení.

 

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s naší firmou – prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem – se Vaše údaje včetně osobních kontaktních údajů, které jste tam uvedli, zpracovávají za účelem zpracování a vyřízení žádosti o kontakt podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (k provedení předsmluvního opatření).

K účelu generování leadů a k dlouhodobému a úspěšnému dialogovému marketingu s našimi cílovými skupinami využíváme LMS (Lead Management System) – službu poskytovanou společností lead on GmbH sídlící na adrese Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam. Za tímto účelem jsme s poskytovatelem služby uzavřeli smlouvu podle čl. 28 GDPR, ve které se zavazuje zpracovávat údaje uživatelů pouze v souladu s našimi směrnicemi a dodržovat úroveň ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Další informace k zásadám na ochranu osobních údajů poskytovatele najdete na adrese: www.leadon.de/impressum/

 

Prezence společnosti STILL na internetu a optimalizace webových stránek

 

Použití cookies

Chceme Vás lépe poznat, abychom Vám mohli nabízet lepší služby a zároveň lépe respektovat Vaše požadavky týkající se použití Vašich osobních údajů z naší strany. Z tohoto důvodu využíváme na našich webových stránkách tzv. cookies (vlastní nebo třetích stran) a podobné technologie na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Cookies jsou malé textové soubory používané v Německu a globálně na mnoha webových stránkách. Cookies automaticky vytváří Váš prohlížeč během návštěvy našich webových stránek a náš server je ukládá na pevný disk Vašeho koncového zařízení (počítač nebo mobilní zařízení). Cookies nezpůsobí poškození koncového zařízení, neobsahují viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V cookie se ukládají informace, které v konkrétním případě vyplývají v souvislosti s Vámi používaným koncovým zařízením. Naše cookies neobsahují osobní informace. Cookies uložené našimi servery může naopak opět číst pouze naše společnost a nikoli webové stránky třetích stran.

K optimalizaci naší nabídky z hlediska uživatelské přívětivosti používáme tzv. Session Cookies, abychom byli schopni zjistit, že jste jednotlivé stránky naší webové prezentace již navštívili. Po opuštění našich webových stránek jsou automaticky vymazány. Za účelem uživatelské přívětivosti rovněž používáme dočasné cookies, které se po definovanou dobu ukládají na Vašem koncovém zařízení. Když naše stránky znovu navštívíte s cílem využít naše služby, automaticky se zjistí, že jste u nás již byli a jaké údaje a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Kromě toho používáme cookies ke statistické evidenci používání webových stránek, ke kontinuálnímu vyhodnocování a optimalizaci naší online nabídky a k prezentaci informací speciálně přizpůsobené Vašim zájmům. Tyto cookies nám umožňují automaticky zjistit při opakovaném vyvolání našich webových stránek, že jste nás už navštívili. Tyto soubory cookies jsou po definované době automaticky vymazány. Většina prohlížečů je konfigurována tak, že cookies automaticky akceptují. Další podrobnosti a možnosti nastavení k používání našich technologií najdete v naší směrnici týkající se cookie

Samozřejmě si můžete zobrazit naše webové stránky také bez cookies. Pokud nechcete využívat výhod, které cookies nabízejí, můžete tuto funkci ve svém prohlížeči zcela deaktivovat. To však může způsobit omezení funkcí našich nabídek. Dále doba uložení cookies závisí na účelu použití a není pro všechny stejná. Následující seznam obsahuje další informace k deaktivaci a správě nastavení cookies v prohlížeči, který používáte:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

 

Cookies

Název souboru cookie Poskytovatel Účel Kategorie souhlasu Doba platnosti
cookieConsent Mellowmessage GmbH Ukládání odsouhlasených kategorií Povinné 1 rok
PHPSESSID Mellowmessage GmbH Cookie relace pro server Povinné relace
_fbp Facebook Identifikace uživatele Marketing 3 měsíce
_fbc Facebook Ukládá poslední návštěvu Marketing 2 roky
_gid Google Identifikace uživatele Statistika 1 den
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID] Google Identifikace uživatele a snížení míry požadavků Statistika 1 minuta
_ga Google Identifikace uživatele Statistika 2 roky
_gat_UA-[CONTAINER-ID] Google Snížení míry požadavků Statistika 1 minuta
guest-view Mellowmessage GmbH Ukládá ID objednávky, které nepřihlášení zákazníci používají pro získání stavu jejich objednávky. Povinné relace
login_redirect Mellowmessage GmbH Zachová cílovou stránku, kterou si zákazník načítal, než byl přesměrován k přihlášení. Povinné relace
mage-messages Mellowmessage GmbH Sleduje chybové zprávy a další oznámení, které se zobrazují uživateli, jako je například zpráva o souhlasu s používáním souborů cookie a různé chybové zprávy. Povinné 1 rok
mage-translation-storage Mellowmessage GmbH Ukládá přeložený obsah, pokud si to nakupující vyžádá. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
mage-translation-file-version Mellowmessage GmbH Sleduje verzi překladů v místním úložišti. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
product_data_storage Mellowmessage GmbH Ukládá konfiguraci dat o produktu ve spojení s nedávno prohlíženými / porovnávanými produkty. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
recently_compared_product Mellowmessage GmbH Ukládá ID nedávno porovnávaných produktů. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
recently_compared_product_previous Mellowmessage GmbH Ukládá ID dříve porovnávaných produktů pro snadnou navigaci. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
recently_viewed_product Mellowmessage GmbH Ukládá ID nedávno prohlížených produktů snadnou navigaci. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
recently_viewed_product_previous Mellowmessage GmbH Ukládá ID nedávno prohlížených produktů pro snadnou navigaci. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
stf Mellowmessage GmbH Zaznamenává časové zprávy zasílané modulem SendFriend (poslat e-mail příteli). Povinné relace
X-Magento-Vary Mellowmessage GmbH Konfigurace, která zvyšuje výkon při používání ukládání statického obsahu Varnish do mezipaměti. Povinné  
form_key Mellowmessage GmbH Bezpečnostní opatření, které připojí náhodný řetězec ke každému odeslanému formuláři pro ochranu dat před útokem CSRF (Cross-Site Request Forgery). Povinné  
mage-cache-sessid Mellowmessage GmbH Hodnota tohoto souboru cookie spouští čištění místní mezipaměti. Povinné relace
mage-cache-storage Mellowmessage GmbH Místní úložiště obsahu specifického pro návštěvníka, které umožňuje funkce e-commerce. Povinné relace
mage-cache-storage-section-invalidation Mellowmessage GmbH Určuje, u kterých částí specifického obsahu v místním úložišti se má zrušit platnost. Povinné Podle místních pravidel pro ukládání
persistent_shopping_cart Mellowmessage GmbH Ukládá klíč (ID) trvalého nákupního košíku, což umožňuje obnovení nákupního košíku pro anonymního zákazníka. Povinné  
private_content_version Mellowmessage GmbH Připojuje náhodné, jedinečné číslo a čas ke stránkám s obsahem pro zákazníka, což zabraňuje jejich uložení do mezipaměti na serveru. Povinné  
section_data_ids Mellowmessage GmbH Ukládá informace specifické pro zákazníka související s akcemi provedenými nakupujícím, jako je například zobrazení seznamu přání, informace o kontrole nákupního košíku atd. Povinné relace
store Mellowmessage GmbH Sleduje specifické zobrazení obchodu / lokalitu vybranou nakupujícím. Povinné 1 rok
__livechat Livechat Nezbytné pro fungování funkce chat-boxu na webových stránkách. Marketing 3 roky

 

Google Analytics 4

Na těchto webových stránkách používáme službu Google Analytics 4. Jedná se o službu webové analýzy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Službu Google Analytics 4 používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Díky vyhodnocování statistik můžeme neustále zlepšovat nabídku a ještě zajímavěji pro vás utvářet naši webovou prezentaci.

Služba Google Analytics 4 používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek.

Informace o vašem používání webových stránek, které se získávají pomocí souborů cookie, jsou pravidelně přenášeny na servery společnosti Google a ukládány společností Google. Další přenos na servery společnosti Google LLC. v USA a tamní ukládání není vyloučeno.

Při používání služby Google Analytics 4 je IP adresa, kterou vaše koncové zařízení při používání webových stránek předává, standardně a automaticky shromažďována a zpracovávána vždy jen v anonymizované podobě, takže získané informace nelze přímo spojit s osobou. Tato automatická anonymizace probíhá tak, že společnost Google zkrátí o poslední místa IP adresu přenášenou vaším koncovým zařízením v rámci členských států Evropské unie (EU) nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Ke zpracování vašich údajů jsme získali váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) nařízení GDPR. Váš souhlas zahrnuje také předávání údajů do USA s rizikem přístupu úřadů k údajům.

Společnost Google pro nás vyhodnocuje informace o chování uživatelů na našich webových stránkách, vytváří o tom zprávy a využívá tyto údaje k tomu, aby nám jako provozovateli webových stránek poskytovala další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

Zkrácená IP adresa přenesená vaším prohlížečem při používání služby Google Analytics 4 nebude sloučena s jinými údaji uloženými společností Google. Pokud si ukládání souborů cookie nepřejete (resp. si přejete deaktivovat službu Google Analytics 4), můžete toto nastavení kdykoli změnit pomocí našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek. Stačí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Díky tomu už nebude IP adresa zaznamenávána. Tím také zabráníte službě Google Analytics 4 ve zpracovávání vašich údajů.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 lze na této webové stránce používat funkci „UserIDs“. Pokud jste souhlasili s používáním služby Google Analytics 4 podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, založili si na těchto webových stránkách účet a přihlásili se s tímto účtem na různých zařízeních, mohou být vaše aktivity, včetně konverzí, analyzovány napříč zařízeními.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k rámci pro ochranu údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 lze na této webové stránce používat signály Google k vytváření přehledů napříč zařízeními.

Pro tento účel se standardně shromažďují následující údaje:

 • Město
 • Zeměpisná šířka (města)
 • Zeměpisná délka (města)
 • Vedlejší verze prohlížeče
 • Řetězec agenta uživatele prohlížeče
 • Značka zařízení
 • Model zařízení
 • Název zařízení
 • Vedlejší verze operačního systému
 • Vedlejší verze platformy
 • Rozlišení obrazovky

Pokud jste si aktivovali personalizované reklamy a propojili svá zařízení s účtem Google, může společnost Google na základě vašeho souhlasu s používáním služby Google Analytics 4 podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR analyzovat vaše chování při používání napříč zařízeními a vytvářet databázové modely, včetně modelů pro konverze napříč zařízeními. Od společnosti Google nedostáváme žádné osobní údaje, pouze statistiky. Pokud chcete zastavit analýzu napříč zařízeními, můžete deaktivovat funkci „Personalizovaná reklama“ v nastaveních účtu Google. Postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Další informace o signálech Google najdete na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na našich webových stránkách můžeme také používat funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics 4. Demografické údaje jsou specifické informace o skupinách lidí.
Na základě této funkce lze vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech (tzv. demografické charakteristiky) uživatelů našich stránek. Údaje pocházejí z reklamy společnosti Google založené na zájmu, ze zobrazovací sítě Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google. Lze však také deaktivovat službu Google Analytics 4, jak je popsáno výše. Stačí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace najdete zde:
K podmínkám použití: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Ke službě Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

 

Google Data Studio

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem) používáme další nástroj správy dat řešení Google Analytics – Google Data Studio (beta verze) – k vizuálnímu vytvoření uživatelsky definovaných přehledů a interaktivních dynamických dashboardů pro naše uživatele.

K tomu používáme data z nástroje Google Analytics, ale žádná další rozhraní ke zdrojům dat (jako např. Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Tabulky Google, YouTube Analytics atd.). Webový nástroj nevyžaduje lokální aplikaci a lze ho spustit prostřednictvím webu. Přístup umožňuje prohlížeč, zdroje dat jsou připojeny přímo prostřednictvím nástroje Google Data Studio.
Další informace k používání nástroje Google Data Studio najdete na adrese:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

 

e-Tracker

Na webových stránkách společnosti STILL se shromažďují a ukládají data k marketingovým a optimalizačním účelům pomocí technologií analytické služby poskytované firmou etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg. To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem).

Z těchto dat lze vytvářet pod pseudonymem profily používání. K tomu se používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se místně ukládají v mezipaměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies tak umožňují opětovnou identifikaci Vašeho internetového prohlížeče. Osobní údaje získané pomocí technologií etracker se bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby nepoužijí k osobní identifikaci návštěvníka našich webových stránek. Rovněž se nespojují s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Dále máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním údajů, a to s budoucí účinností. K vyjádření nesouhlasu se shromažďováním a ukládáním svých údajů týkajících se návštěv webových stránek pro budoucnost můžete kliknutím na následující odkaz získat „opt-out cookie“ od firmy etracker, který zajistí, že v budoucnosti již nebudou u společnosti etracker shromažďována a ukládána data o návštěvách z Vašeho prohlížeče.

Tím společnost etracker uloží opt-out cookie s názvem „cntcookie“. Tento cookie prosím nemažte, pokud chcete, aby zůstal zachován Váš nesouhlas.

Další informace najdete v zásadách na ochranu osobních údajů společnosti etracker:
www.etracker.com/en/data-privacy/

 

WiredMinds

K marketingovým a optimalizačním účelům (náš oprávněný zájem) používáme na našich webových stránkách na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR služby společnosti WiredMinds AG. Přitom používáme pixelové tagy jako službu poskytovanou WiredMinds AG, Immenhofer Str. 21, 70180 Stuttgart.

V této souvislosti používá společnost WiredMinds cookies – textové soubory ukládané na Vašem koncovém zařízení a umožňující analýzu používání našich webových stránek. Získaná data, která mohou obsahovat také osobní údaje, jsou předávána na server společnosti WiredMinds v Německu nebo tato společnost provádí jejich přímý sběr. WiredMinds smí používat k vytváření anonymizovaných profilů používání informace, které jsou zanechávány návštěvami na webových stránkách.

Při tom získané údaje se bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby nepoužijí k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Rovněž se nespojují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud se shromažďují IP adresy, provádí se neprodleně po získání jejich anonymizace vymazáním posledního bloku čísel.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností WiredMinds najdete na adrese: www.wiredminds.de/en/data-protection/

 

Programy společnosti Microsoft

Na základě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem) používáme v rámci naší online nabídky přídavně službu Conversion Tracking od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Navštívíte-li naše webové stránky prostřednictvím reklamy zajišťované službou Microsoft Bing, uloží při tom služba Microsoft Bing Ads na Vašem počítači soubor cookie. To službě Microsoft Bing i nám umožňuje dozvědět se, že uživatel klikl na reklamu, byl na základě toho přesměrován na cílovou stránku (tzv. conversion page) a ocitl se tak na našich webových stránkách. Tímto způsobem zjišťujeme pouze celkový počet uživatelů, kteří byli po kliknutí na některou z reklam zajišťovaných službou Bing přesměrováni na některou "conversion page". Údaje o totožnosti uživatelů ani jejich osobní údaje nejsou při tomto přenášeny.

Přejete-li si, aby toto sledovací opatření nebylo ve vztahu k vám uplatňováno, máte možnost zakázat ukládání pro tento účel nezbytného souboru cookie. To můžete provést přímo ve svém internetovém prohlížeči prostřednictvím příslušného nastavení umožňujícího zakázat automatické přijímání souborů cookie.

Na Ochrana osobních údajů ve společnosti Microsoft najdete podrobné informace týkající se ochrany údajů a souborů cookie používaných službou Microsoft Bing.

 

Integrování služeb a obsahu třetích stran

 

Všeobecné informace

Jsme agilní firma, a proto je pro nás velmi důležité, abychom byli přítomní a dosažitelní všude tam, kde jsou také naši zákazníci. Z tohoto důvodu jsou na našich webových stránkách na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem) integrovány plug-iny sociálních sítí a odkazy sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, XING, Google+, YouTube). Marketingový účel s tím spojený lze pokládat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provozování v souladu s ochranou osobních údajů musí zajistit příslušný poskytovatel sociální sítě.

Kromě toho používáme v rámci naší online nabídky na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nabídky obsahu a služeb třetích stran s cílem integrovat je do našeho obsahu a služeb.

Než se vytvoří propojení k poskytovateli, musíte výslovně souhlasit s níže popsaným procesem a předáním dat:

Odkazy na internetové stránky sociálních sítí poznáte podle příslušného loga společnosti. Pokud kliknete na odkaz sociální sítě, tzv. social link, dostanete se na online prezentaci společnosti STILL na stránce dané sociální sítě. Nezapomeňte prosím, že aktivací odkazu se vytvoří spojení se servery sociální sítě a tím se mohou k poskytovateli sociální sítě přenášet určitá data. Jsou to např.:

 • Vaše jméno a e-mailová adresa při ověření v rámci registrace a přihlášení;
 • adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz;
 • datum a čas vyvolání webové stránky nebo aktivace odkazu;
 • informace o použitém prohlížeči a operačním systému;
 • IP adresa dotazujícího se koncového zařízení podporujícího připojení k internetu.

Pokud jste přihlášeni jako člen u dané sociální sítě, může služba sociálního média tyto informace přiřadit k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu této služby. Tuto možnost přiřazení ke svému osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit tím, že se předtím odhlásíte z uživatelského účtu. Servery sociálních sítí se nacházejí v USA nebo v jiných zemích mimo Evropskou unii. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se na společnosti v těchto zemích vztahuje jiný zákon o ochraně osobních údajů, který obecně osobní údaje nechrání ve stejném rozsahu, jak je tomu ve členských zemích Evropské unie. Společnost STILL ČR spol. s r.o. nemá vliv na rozsah, druh a účel zpracování osobních údajů poskytovatelem sociální sítě. Níže Vás podrobněji informujeme o kanálech sociálních sítí, které používáme:

 

Facebook

Společnost STILL ČR spol. s r.o. používá na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozování online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR plug-iny sociální sítě Facebook. Poskytovatelem je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, dále jen společnost „Facebook“. Plug-iny mohou vizualizovat interakční prvky nebo obsah jako např. videa, grafiky nebo textové příspěvky a lze je poznat podle loga Facebook (bílé „f“ na modrém pozadí), podle pojmů jako „Like“, „To se mi líbí“ nebo ikony „palec nahoru“, nebo jsou označeny rozšířením „Facebook Social Plug-In“. Seznam a vzhled plug-inů sociální sítě Facebook si můžete zobrazit zde: developers.facebook.com/docs/plugins/

Sociální platforma Facebook je certifikována v souladu s dohodou Štít ochrany soukromí uzavřené mezi EU a USA a garantuje tak dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

Jakmile uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plug-in, vytvoří jeho koncové zařízení přímé spojení se servery společnosti Facebook. Facebook předá obsah plug-inu přímo na koncové zařízení uživatele, které je integruje do online nabídky. Přitom lze vytvářet ze zpracovaných dat profily používání uživatelů. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že nemáme vliv na rozsah údajů, které společnost Facebook pomocí tohoto plug-inu shromažďuje.

Facebook dále získává integrací plug-inu informace, že uživatel vyvolal odpovídající stránku online nabídky. Je-li uživatel přihlášen na Facebooku, může společnost Facebook přiřadit návštěvu k účtu uživatele na Facebooku. Když uživatel interaguje s plug-iny (např. stisknutím tlačítka „To se mi líbí“ nebo napíše komentář), odešle jeho koncové zařízení odpovídající informace přímo na Facebook, kde se uloží. Pokud není uživatel zaregistrován na Facebooku, přesto existuje možnost, že společnost Facebook pozná a uloží jeho IP adresu. Podle informací poskytnutých společností Facebook se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Pokud je uživatel již členem Facebooku a nechce, aby společnost Facebook prostřednictvím této online nabídky o něm shromažďovala data a propojovala je s daty uživatele uloženými u Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a vymazat svá cookies. Další nastavení k používání dat k marketingovým účelům lze provést v nastaveních profilu na Facebooku: www.facebook.com/settings. Podrobné informace k účelu a rozsahu shromažďování dat, další zpracování a používání dat společností Facebook i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů zveřejněných společností Facebook na adrese: www.facebook.com/about/privacy/

 

LinkedIn

Společnost STILL ČR spol. s r.o. používá na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozování online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR funkce sociální sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém vyvolání stránky našich webových stránek, která obsahuje funkce sociální sítě LinkedIn, se vytvoří spojení se servery společnosti LinkedIn. Společnost LinkedIn je informována, že jste naše internetové stránky navštívili s Vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučení“ platformy LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu na LinkedIn, může společnost LinkedIn přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na skutečnost, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah předávaných údajů a jejich použití společností LinkedIn. Informace o právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí zjistíte v informacích k ochraně osobních údajů zveřejněných poskytovatelem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Podrobnější informace k postupu opt-out najdete zde: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

XING

Společnost STILL ČR spol. s r.o. používá na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozování online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR funkce sociální sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém vyvolání stránky našich webových stránek, která obsahuje funkce sítě XING, se vytvoří spojení se servery společnosti XING. K ukládání osobních údajů přitom, pokud víme, nedochází. Především se neukládají IP adresy nebo se nevyhodnocuje uživatelské chování.

Informace o právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí zjistíte v informacích k ochraně osobních údajů zveřejněných poskytovatelem: www.xing.com/app/share

 

Google+

Společnost STILL ČR spol. s r.o. používá na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozování online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tzv. plug-iny sociální sítě Google+ poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Plug-iny lze poznat podle tlačítka se znakem „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.

Jakmile prvním kliknutím aktivujete plug-in, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah plug-inu je společností Google přímo předán Vašemu prohlížeči a integrován do stránky. Integrací získá společnost Google informaci, že Váš prohlížeč vyvolal určitou stránku naší webové prezentace, i když na Google+ nemáte profil nebo nejste právě na Google+ přihlášeni. Tuto informaci včetně IP adresy předá Váš prohlížeč přímo na server společnosti Google do USA, kde se uloží. Pokud jste přihlášeni na Google Plus, může Google bezprostředně přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu profilu na Google+. Když interagujete s plug-iny, např. stisknutím tlačítka „+1“, odešle se odpovídající informace rovněž přímo na server společnosti Google, kde se uloží. Kromě toho se tyto informace zveřejňují na Google+ a zde se zobrazují ve Vašich kontaktech.

Účel a rozsah shromažďování dat, další zpracování a používání dat společností Google i práva s tím spojená a možnosti konfigurace pro ochranu soukromí jsou uvedeny zde: www.google.com/intl/en_en/policies/privacy/

 

YouTube

Společnost STILL ČR spol. s r.o. integruje na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozování online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR funkce webové služby YouTube k zobrazování a přehrávání videí. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube, LLC, je dceřinou společností firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Přitom se používá rozšířený režim ochrany údajů, který podle údajů poskytovatele spustí ukládání informací o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se spustí přehrávání integrovaných YouTube videí, použije společnost YouTube cookies pro shromažďování informací o uživatelském chování. Coockies umožňují statistickou evidenci videí a slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti i zabránění zneužívání. Při každém vyvolání webových stránek společnosti STILL ČR spol. s r.o., nezávisle na přehrání integrovaných videí, se vytváří spojení k síti „DoubleClick“ provozované společností Google, která může bez vlivu naší společnosti aktivovat další procesy zpracování údajů.

Další informace o používání cookies najdete ve směrnicích pro ochranu osobních údajů společnosti YouTube na adrese: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

Webové stránky společnosti STILL používají na základě oprávněných zájmů společnosti (tzn. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozování její online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) systém Google Tag Manager. Díky této službě lze spravovat prostřednictvím rozhraní kódy (tagy) na webových stránkách. Google Tag Manager implementuje pouze tagy. Nepoužívají se cookies a neshromažďují se osobní údaje. Google Tag Manager spustí další tagy, které příp. sbírají data. Google Tag Manager nepřistupuje k těmto datům. Pokud se na úrovni domény nebo cookies provedla deaktivace, pak zůstane zachována pro všechny tagy sledování, pokud jsou implementovány s Google Tag Manager.

Podrobné informaci k systému Google Tag Manager najdete na následujícím odkazu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Google-Maps

Webové stránky společnosti STILL používají komponentu „Google Maps“ k zobrazení map a k vytvoření plánů cesty. Mapy Google provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen společnost ƒ„Google“).

Používáním těchto webových stránek vyjadřuje uživatel souhlas se shromažďováním, zpracováním i používáním automaticky získaných i uživatelem zadaných údajů (vč. IP adresy) společností Google, jejím zástupcem nebo třetími stranami. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Dále při každém jednotlivém vyvolání komponenty „Google Maps“ používá společnost Google cookie, aby při zobrazení stránky, na které je integrována komponenta „Google Maps“ zpracovala nastavení a data uživatele. Cookie se zpravidla nevymaže zavřením prohlížeče, nýbrž ztratí po určité době platnost, pokud jej předtím manuálně nevymažete.

Pokud se zpracováním dat nesouhlasíte, existuje možnost deaktivovat službu „Google Maps“ a tímto způsobem zabránit přenosu dat na servery společnosti Google. K tomu musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci Java Script. Upozorňujeme Vás ale na skutečnost, že v takovém případě nebudete moci používat „Mapy Google“ vůbec, nebo jen omezeně.

Podmínky používání pro „Google Maps“ najdete na následujícím odkazu: www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html

Podrobné detaily k transparentnosti a možnostem voleb i k zásadám ochrany osobních údajů najdete v centru ochrany osobních údajů google.cz: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Použití jiného aktivního obsahu

Na našich webových stránkách je integrován JavaScript a ActiveX a další ovládací prvky a skriptovací jazyky obsahující spustitelné prvky. Tyto lze kdykoli z bezpečnostních důvodů deaktivovat ve Vaší konfiguraci prohlížeče. Naše webové stránky budou i nadále navigovatelné i bez JavaScriptu.

 

Předání údajů třetím stranám

Společnost STILL ČR spol. s r.o. poskytuje služby také společně s vybranými partnery. Vztahují se na ně stejné, přísné směrnice pro nakládání s osobními údaji a navíc jsou zapojeni do koncepce ochrany osobních údajů společnosti STILL ČR spol. s r.o.. Předání údajů třetím stranám probíhá pouze v souladu se zákonnými normami (při zpracování dat zakázky jako např. online objednávky) a v rozsahu uvedeném v prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje uživatelů předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nutné, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – zpracování pro splnění smlouvy nebo na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem na hospodárném a efektivním provozování našeho podnikání. Další informace, např. dobrovolně poskytnuté údaje k hlavním oblastem zájmů, společnost STILL ČR spol. s r.o. nepředává třetím stranám. Státním institucím a úřadům jsou předávány osobní údaje pouze v rámci povinností vyplývajících ze zákona a soudních rozhodnutí.

 

Příjemci mimo EU

S výjimkou zpracování uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nepředáváme Vaše údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

 

Vaše práva jako dotčené osoby

Podle GDPR máte při splnění daných zákonných předpokladů kromě práva na odvolání souhlasů, které jste nám udělili, následující další práva:

 • právo na potvrzení, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, od odpovědného správce údajů i právo na bezplatnou informaci o uložených údajích k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu písemně nebo na Vaši žádost i v elektronické formě podle čl. 15 GDPR;
 • právo na neprodlenou opravu nesprávných údajů k Vaší osobě nebo na doplnění neúplných správných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení podle čl. 16 GDPR;
 • právo na neprodlený výmaz („právo být zapomenut“) osobních údajů u nás uložených podle čl. 17 GDPR, pokud nemusí být dodrženy zákonné nebo smluvní lhůty pro uchování nebo jiné zákonné povinnosti nebo práva týkající se dalšího uložení; Pokud byly osobní údaje společností STILL GmbH zveřejněny a naše společnost je jako správce povinna podle čl. 17. odst. 1 GDPR osobní údaje vymazat, přijme společnost STILL GmbH s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala odpovědné správce údajů, kteří tyto zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že je dotčená osoba (subjekt údajů) žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud není zpracování nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti STILL GmbH bude v konkrétním případě iniciovat nezbytné kroky. Pokud zákonné normy výmaz nepovolují, Vaše údaje místo toho zablokujeme, aby byly přístupné již jen k účelu závazných právních předpisů.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR; Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli našemu odpovědnému správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo nechat předat tyto údaje od našeho odpovědného správce údajů jinému odpovědnému správci údajů, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • právo na stížnost u dozorového orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad svého obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo na dozorový úřad podle sídla naší společnosti.

 

Právo vznést námitku

Pokud si již nepřejete, aby společnost STILL ČR spol. s r.o. aktivně používala Vaše osobní údaje k interním účelům, máte jako uživatel v souladu s čl. 21 odst. 2–4 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti jejich používání a zpracování. K tomu stačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@kiongroup.com. Zvláštní případ zákonem předepsaného zablokování údajů místo jejich vymazání podle čl. 17–19 GDPR zůstává tímto nedotčen.

 

Vaše kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Při otázkách k použití osobních údajů, při poskytování informací, opravě, zablokování nebo vymazání údajů, při zrušení poskytnutých souhlasů, ale i při podnětech a stížnostech se můžete kdykoli obrátit na našeho koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás bezplatné.

Rádi Vám také poskytneme náš veřejný seznam postupů, který obsahuje informace požadované v § 4g odst. 2 ve spojení s § 4e BDSG (spolkový zákona na ochranu dat). V této záležitosti se obraťte na: datenschutz@kiongroup.com

Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů


Norbert Moeren
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
E-Mail: datenschutz@kiongroup.com

 

Bezpečnost dat

Společnost STILL ČR spol. s r.o. neustále zavádí vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby v maximálně možném rozsahu ochránila Vaše osobní údaje před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

Vedle zabezpečení operačního prostředí používáme na naší webové platformě šifrování. Všechny Vaše osobně zadané údaje, včetně platebních údajů, jsou přenášeny prostřednictvím obecně používaného a bezpečného standardního SSL (Secure Socket Layer) protokolu, aby se vyloučilo zneužití dat třetími stranami. SSL je bezpečný a ověřený standard, který se používá např. také v internetovém bankovnictví. Bezpečné SSL spojení poznáte mimo jiné také podle toho, že se ve stavové liště Vašeho prohlížeče zobrazí symbol zamknutého zámku a adresní řádek začíná na „https“.

Přesto ale upozorňujeme na to, že přenosy dat na internetu mohou vykazovat bezpečnostní mezery (např. při komunikace e-mailem), takže nelze zajistit absolutní ochranu dat proti přístupu třetích stran.

 

Výhrada

STILL ČR spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit tyto směrnice k ochraně osobních údajů v souladu se zákonnými normami pro nakládání s osobními údaji. Veškeré novinky budou zveřejněny na našich webových stránkách. Nové zásady ochrany osobních údajů tak nabudou účinnosti jejich zveřejněním. Doporučujeme Vám pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku a zobrazit si poslední verzi.

Datum poslední aktualizace: březen 2018


Přečtěte si naše podmínky používání